Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

EBA lanserer nettbasert stillaskurs på HMS-konferansen

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA), har utviklet nettbasert kurs i montering, demontering, endring og kontroll av stillas. 

Kurset skal dekke de nye kravene i forskrift om utførelse av arbeid. I forskriften er det gitt nye og omfattende krav til dokumentert opplæring.

Omfattende kurs

Det kreves nå eksempelvis 15 timers teoretisk og 15 timers praktisk opplæring for å bygge stillaser som er fra 5-9 meter. For stillaser fra 9 meter kreves 36 timer teori og 72 timer praktisk opplæring. Kursinnholdet er derfor omfattende.

- E-læringskurset dekker forskriftens krav til teori. Vi bruker ulike metoder underveis i kurset, og fordi kurset er omfattende har vi vært opptatt av både variasjon og involvering av deltakerne, sier Lene Jønsson, leder HMS og Entreprenørskolen i EBA. Hun forteller videre at det er lagt følgende prinsipper til grunn ved utvikling av kurset:

-Fagfolk formidler selv

- Praktisk og jordnær formidling

- Omfattende bruk av korte videosnutter med dokumentarisk tilnærming.

- Variert mediebruk, videosnutter blandes med enkle bilde og tekstoppslag.

- Fagstoffet deles opp for bruker i små biter, som gjør at deltager kan ta litt av gangen (stort blir smått).

- Rød tråd i form av gode formidlere, gjerne med glimt i øyet

- Humoristiske bilder/ innslag, som krydder underveis

Lanserer første del av kurset under HMS-konferansen

Første del av kurset, som dekker stillas opp til 9 meter, lanseres i forbindelse med HMS-konferansen 2.- 3. november. Før lansering har kurset vært testet av både fagfolk og hovedmålgruppen for kurset.