Utbyggingen av E18 har allerede pågått i flere år, og arbeidet på Høvik er først ferdig nærmere 2030. Arkivfoto: Lise Åserud / NTB
Utbyggingen av E18 har allerede pågått i flere år, og arbeidet på Høvik er først ferdig nærmere 2030. Arkivfoto: Lise Åserud / NTB

E18-naboer i Bærum får erstatning for ulempe

I en dom fra Borgarting lagmannsrett får boligeiere langs E18 ved Høvik i Bærum erstatning på opptil fire millioner kroner for ulempe mens motorveien utvides.

Det dreier seg om til sammen sju boenheter i Sandviksveien på sørsiden av E18, skriver Budstikka.

Erstatningsbeløpene for de sju varierer fra 865.000 kroner til 4.000.000. E18 vest for Oslo er under utvidelse, og arbeidet på Høvik ventes å vare fram til 2029/2030.

«For lange perioder viser støyprognosene støynivåer, særlig for eiendommene i Sandviksveien, som til dels går langt utover retningslinjene. For et barn på ti år fremstår ikke en anleggsperiode på åtte år som midlertidig», heter det blant annet i dommen.

Dermed konkluderer lagmannsretten at beboerne må bære en «urimelig byrde» for motorveiutvidelsen.