Boligmarkedet har stabilisert seg, sier DNB Eiendom. Foto: Beate Oma Dahle / NTB
Boligmarkedet har stabilisert seg, sier DNB Eiendom. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

DNB Eiendom: – Boligmarkedet har stabilisert seg

– Det er fortsatt god fart i byene, men etter en knallstart på året har boligmarkedet roet seg litt ned, sier administrerende direktør i DNB Eiendom, Renate Sørestrand-Hansen

Februar er normalt en god salgsmåned, og årets måned er omtrent på det jevne ifølge en pressemelding fra DNB Eiendom.

– De siste 10 årene har boligprisene i snitt steget 1,1 prosent nominelt i februar. I år ser vi ut til å lande litt under med en vekst på rundt 0,7 prosent – noe som vil tilsi omtrent en flat prisutvikling sesongjustert, sier Sørestrand-Hansen i meldingen.

Renate Sørestrand-Hansen er administrerende direktør i DNB Eiendom. Foto: Stig B. Fiksdal
Renate Sørestrand-Hansen er administrerende direktør i DNB Eiendom. Foto: Stig B. Fiksdal

Storbyer skiller seg ut

I storbyene tar det nå i snitt rundt 30 dager å få solgt bolig, mens snittet er noe høyere ellers i landet. I storbyene er fortsatt hovedregelen at boligene i snitt selges litt over prisantydning, mens trenden i småbyene og ute i distriktene er at flertallet går noe under. 

Sett opp mot samme måned i fjor selges det nå betydelig færre eneboliger i det øvre prissjiktet, mens salget av leiligheter ligger marginalt under fjoråret.

– Nedgangen henger sammen med effekten av lettelsene i utlånsforskriften i januar i fjor som ga boligmarkedet et betydelig løft i alle segmenter etter tung høst. I tillegg ser vi nå at det høye rentenivået legger en naturlig demper på aktiviteten i det høyere prissegmentet.

Overraskende robust

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets. Foto: Hanna Johre / NTB

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets. Foto: Hanna Johre / NTB

Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, sier en kommentar at bruktboligprisene har vært overraskende robuste gjennom perioden med kraftig renteoppgang.

– Januar 2024 ble intet unntak, med en sesongjustert oppgang på hele 0,7 prosent fra måneden i forveien. Vi mener fortsatt at den høye rentebyrden blant husholdningene vil legge en demper på budrundene, slik at den underliggende boligprisveksten vil være gjennomgående svak gjennom første halvår. Nærmere bestemt venter vi en månedlig prisvekst på 0,2 prosent (justert for sesongvariasjoner) i februar, og de nærmeste månedene deretter. Dersom Norges Bank kommer i gang med rentekutt fra høsten av, slik vi anslår, er det duket for at boligprisveksten tiltar, særlig ettersom fallet i boligbyggingen vil bidra til en stram tilbudsside i flere år framover, sier Haugland.