Ill. AART architects

Disse skal sikre og flytte vikingskipene

Statsbygg har tildelt Imenco kontrakten om å sikre og flytte vikingskipene og andre store utstillingsgjenstander fra det gamle til det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy.

– Oppdraget er unikt. Det er første gang i verdenshistorien at vikingskip av denne størrelsen skal flyttes på denne måten, sier Statsbyggs prosjektleder Lars Christian Gomnæs til Statsbyggs nettsider.

Statsbygg er byggherre for Vikingtidsmuseet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Byggestart for det nye museumsanlegget på Bygdøy i Oslo er i 2022, og planlagt åpning av museet er i 2026.

Nå er det Haugesund-baserte selskapet Imenco tildelt kontrakten for sikringen og flyttingen av vikingskipene Gokstad, Tune og Oseberg fra det gamle museet til det nye. De skal også flytte andre store utstillingsgjenstander. Verdien på kontrakten er 85 millioner kroner.

– Imenco har kommet med konkrete ideer, og har en konstruktiv tilnærming til hvordan denne krevende jobben skal løses. Dette i kombinasjon med konkurransedyktig pris, gjorde dem til et klart førstevalg, sier Gomnæs.

Imenco har 20 års erfaring fra mange ulike sektorer innen offshore.

Nybrottsarbeidet med å utarbeide nye sikrings- og flytterigger starter nå. I løpet av sommeren skal nye rigger utarbeides og testes. For å sikre at vikingskipene og gjenstandene kommer velberget gjennom flyttingen, er det lagt opp til omfattende testing av riggene i forkant.

Produksjonen av de endelige sikrings- og flytteriggene vil starte til høsten. Vikingskipene og andre store gjenstander skal være ferdig sikret når byggingen av det nye museet starter neste vår.

Selve flyttingen av skipene og andre skjøre gjenstander er planlagt til høsten 2023. Skipene skal stå sikret i nybygget under siste halvdel av byggeperioden.

Hele det nye museumsanlegget blir totalt drøyt 13.000 kvadratmeter, tre ganger så stort som det nåværende Vikingskipsmuseet.