Disse skal planlegge nytt senter for psykisk helse på Øya i Trondheim

Metier OEC, Nordic - Office og Architecture og Norconsult skal bistå Sykehusbygg HF med å planlegge Senter for Psykisk Helse på Øya.

Hanne Hemsen og Svein Petter Raknes.
Hanne Hemsen og Svein Petter Raknes.

Det nye bygget i Trondheim skal bli på vel 20.000 kvadratmeter.

– Vi ser frem til å arbeide med senteret ut fra en målsetting om å skape et helsefremmende, driftseffektivt og fremtidsrettet senter for pasienter, studenter og ansatte i det nye senteret, sier prosjekteringsleder Hanne Hemsen fra Nordic - Office og Architecture i en pressemelding.

– Vi vil også bidra til å tilrettelegge for samhandling og sikre synergier mellom NTNU og St. Olavs Hospital, mellom psykisk helse og somatikk og ulike enheter internt i psykisk helsevern, sier Svein Petter Raknes, leder for Helsebygg i Metier OEC.