Konsernsjef Ståle Rød kastet glans over Skanska Norges lærlingsamling og prisvinnerne som ble kåret der. Foto: Skanska

Disse ble årets lærlinger og årets fadder i Skanska Norge

Bernt Viking Sandstå og Sondre Gjerstad ble årets lærlinger, mens Dagfinn Korsmo ble årets fadder i Skanska Norge.

Onsdag 14. november var lærlinger og faddere fra Skanska samlet på Sundtkvartalet i Oslo for en felles dag sammen, hvor blant annet årets lærling og årets fadder ble kåret.

Totalt ni lærlinger var nominert til årets pris, og juryen hadde store problemer med å kåre en vinner. Så gode var kandidatene, at valget til slutt falt på å kåre to vinnere i 2018, melder Skanska Norge.

Årets lærlinger

Bernt Viking Sandstå og Sondre Gjerstad ble årets lærling i Skanska Norge. De jobber begge til i anleggsenheten i Skanska Norge, og jobber også på samme prosjekt, Nedre Otta Kraftverk. Begge høstet gode ord i sine nominasjoner:

«Sondre begynte i Skanska høsten 2017, rett etter at han hadde tatt fagbrevet. Hans gode humør og positive innstilling er til stor glede for arbeidskamerater og arbeidsmiljøet. Undervegs i læretiden har Sondre fått tilbakemeldinger fra opplæringsnemda at måten han har dokumentert læretiden sin gjennom den digitale plattformen har vært eksemplarisk. Opplæringsnemnda bruker hans dokumentasjon som eksempel på hvordan læretiden bør dokumenteres. Nedre Otta er landets eneste anleggsprosjekt som kjøres tegningsløst (BIM), og Sondre satte seg raskt inn i bruk av det nye verktøyet og ble dermed en ressurs på byggeplassen også knyttet til bruk av BIM.»

«Bernt var allerede fra første dag en viktig bidragsyter på arbeidsplassen. Han tilegnet seg fort god forståelse av de forskjellige elementene som en kraftstasjon er bygget opp av, og har lært seg å ta ut detaljer fra BIM-modellen. Han har stor arbeidskapasitet, tar tak i ting og arbeider selvstendig, og leverer høy kvalitet på arbeidet sitt. Bernt viser stor interesse for betongfaget og anleggsdrift generelt, og har blant annet tatt maskinførerbevis i fritiden på eget initiativ.»

Årets fadder

Hvert år kåres årets lærling i Skanska, men nytt av året var også kåringen av årets fadder.

– Fadderne utgjør en utrolig viktig del av lærlingeopplæringen i Skanska, og vi ser hvor viktig de er for de unge som kommer inn i arbeidslivet. Det var på tide at vi også gjorde en kåring på det, sier Rune Hansen, som er ansvarlig for 194 lærlinger i Skanska.

Dagfinn Korsmo ble årets fadder i Skanska Norge. Han jobber i Bygg Oslo, er tømrer og fadder. I juryens begrunnelse og i nominasjonene står det blant annet at:

«Dagfinn har en faglig tyngde og en personlighet det står stor respekt av. Han har en ro og en unik evne til å lære bort sine ferdigheter på en særdeles god måte. Han har god oversikt og sørger for at lærlingene blir fulgt opp, og at de får erfaring med alle produksjonsfaser. Dagfinns holdninger og verdier sammenfaller naturligmed Skanska verdifundament og han er et solid og godt forbilde for sine kolleger, og for lærlinger som introduseres til arbeidslivet.»

Fagarbeideren viktig

– Dagen i dag handler om å samle lærlingene som ble ansatt i 2017 og deres faddere, og å gjøre litt stas på den flotte gjengen de er. Dagen skal både ha faglig input fra oss som jobber direkte med lærlingene, samt fra ledelsen, men dagen er også viktig for å knytte nettverk, bli kjent med hverandre og å ha det sosialt og gøy sammen, forteller Rune Hansen, ansvarlig for de 194 lærlingene i Skanska Norge.

Blant annet var konsernsjef i Skanska Norge, Ståle Rød, på plass for å snakke med lærlingene.

– Fagarbeideren er viktig for oss. Og alle dere som sitter her i salen må bidra hvis vi skal klare å nå målene våre. Hver dag går dere på jobb, og har en direkte påvirkning på Skanska Norges resultater. Jobben dere gjør er kjempeviktig, sa Ståle Rød, som også understreker at Skanska Norge skal være et trygt og lærerikt sted å være lærling.