Foto: Nyhavna Utvikling

Foto: Nyhavna Utvikling

Disse arkitekt-teamene skal utforme første delområde på Nyhavna

12. mai inviterte Nyhavna Utvikling AS til åpen prekvalifisering om å utforme første delområde i bydelen Nyhavna i Trondheim. Innen fristens utløp 16. juni var det kommet inn 32 søknader fra fagmiljøer i Norge, Sverige og Danmark.

– Responsen var over all forventning, og det er svært høy kvalitet på de innkomne søknadene. Hele spekteret, fra mindre lokale aktører til store nasjonale og internasjonale team av arkitekter og rådgivere har vist interesse for å være med på å forme Nyhavna, sier Vegard Tyldum, daglig leder for Nyhavna Utvikling i en pressemelding.

Søknadene ble evaluert basert på kompetanse i teamet, oppdragsforståelse, tilnærming til oppgaven og relevante referanseprosjekter. Et samstemt evalueringsutvalg har valgt ut følgende søkere til å være med videre:

· Team Ghillardi+Hellsten Arkitekter m/Grindaker, Veni, ViaNova

· Team COBE m/Topic Architecture, MOE, Olav Olsen

· Team Henning Larsen/Rambøll/Dreiseitl

· Team Schmidt Hammer LassenArchitects/HUS/Tredje Natur/In´By/Ruth Woods/ViaNova

– Alle valgte team har levert meget overbevisende søknader med høy kompetanse innen alle fagområder, gode og innsiktsfulle beskrivelser av oppgaven og meget relevante referanseprosjekter, heter det i meldingen.

Nyhavna skal transformeres fra industrihavn til ny sentrumsbydel og som første fase i denne utviklingen er området mellom Nidelva sutløp og Transittgata valgt ut.

– Utbyggingsområdet markerer en viktig inngangsport inn til Nyhavna og en etablering av boliger langs Nidelven vil være attraktivt som en naturlig forlengelse av Nedre Elvehavn, orientert vestvendt og med nærhet til vannet. Videre skal det tilrettelegges for ulike utadrettede tilbud, attraktive byrom og en gjennomgående grønnstruktur med god tilgjengelighet for myke trafikanter, skriver selskapet.

Totalt areal forområdet er cirka 76.300 kvadratmeter.

Neste fase i arbeidet starter 11. august, med innlevering av løsningsforslag 25. november. Det prosjektet som vurderes som det beste, planlegges lagt til grunn for en eller flere detaljreguleringsplaner. Arbeidet med reguleringsplaner for området forventes å begynne i første kvartal 2023.