<p>Rundt 100 personer var med på Byggevaredagen 2017.</p>Bengt Herning (t.v.) og Øyvind Skarholt.Lars Haartveit i Virke.Øystein Dørum i NHO.Hallvard Gavelstad (Byggtjeneste) (f.v.), Espen Heggedal (Stiftelsen Miljøfyrtårn) sammen med møteleder Ruth Astrid Sæter.Byggevaredagen 2017Bodil Motzke i Undervisningsbygg.Ole Ragnar Dihle i Veidekke Entreprenør.Carl Johan Klinge i Norgips.Sverre Kirkevold i Block Watne.Knut Strand Jacobsen i Byggmakker/Onninen.

Diskuterte grønne muligheter på Byggevaredagen

Torsdag var rundt 100 personer samlet på Byggevaredagen på Radisson BLU Plaza Hotel i Oslo – og her sto de grønne forretningsmulighetene i fokus.

Det var 15. gang landets byggevarehandel og -industri samles en felles byggevaredag.

- Vi står nå foran det grønne skiftet. Hva tenker kapitalen, byggherrene, entreprenørene, husbyggerne og produsentene om det som kommer- og hvilke muligheter finnes det inne dette feltet. Alt dette skal vi snakke om i dag, uttalte Øyvind Skarholt i Byggevareindustrien og Bengt Herning i Virke under åpningen av konferansen.

Blant foredragsholderne var blant annet:

* Øystein Dørum og Lars Haartveit – NHO og Virke - Det grønne verdensbildet fra økonomenes ståsted og de finansielle driverne

* Bodil Motzke - Undervisningsbygg - Slik blir miljøkravene til byggevarer fra bestillerne

* Steinar Stake - Hva tenker Veidekke?

* Gunnar Grini - Gehør strategi og rådgivning - Hvilke grønne lover og regler kommer til å treffe byggevaremarkedet i nær fremtid?

* Audhild Kvam – Enovas fremtidige satsning og ramme

* Kesko (Onninen og Byggmakker) – posisjonerer seg for vekst og nye markedsgrep gjennom tett samarbeid og nye konsepter

* Jan Ole Hesselberg – Programleder fra
* Folkeopplysningen - Framtiden i våre fettklumper