Sverre Tiltnes

Digital verdensmester går fra ord til handling

Nå må byggherrene og entreprenørene spille ballen.

Innlegg av:

Sverre Tiltnes
DiBK/Fellestjenester bygg

Forutsigbare prosesser og godt samspill med plan- og bygningsmyndighetene er en drøm for alle som bygger. Presise og fullstendige søknader og forslag skaper gjensidig tillit og godt myndighetssamspill.

Dessverre har praksis vært haltende, der mangelfulle søknader, trege prosesser og mange knuter på tråden er mer vanlig enn vi liker.

Men det var før!

Nå har vi teknikk og løsninger som kan gjøre Norge til digital verdensmester. Nå kreves det kun handling.

Fellestjenester bygg har ført taktstokken som gjør at vi har gode og velfungerende søknadsløsninger for alle typer byggesaker. Norske offentlige registre og geografiske informasjonsbaser er mer digitale enn noe andre land kan vise til. Kommunene og KS er i godt driv for å digitalisere byggesaksbehandlingen. Nytteverdien er påtrengende.

Gode digitale søknadsløsninger sjekker søknaden mot riktig lovhjemmel og relevante sjekklister som byggesaksbehandlerne må etterprøve søknaden etter. Brukervennlig software guider deg gjennom søkeprosess og datainnsamling. BIM og geodata samles presist og effektiv. Og naboer varsles med et tastetrykk i stedet for steinalderens rekommanderte sendinger.

Men som alltid er det flaskehalser og hinder. Utbyggernes styre- og leder-rom må kjenne sin besøkelsestid i disse vitale spørsmålene. Det må stilles krav til at byggesøknader og reguleringsplaner blir fremmet digitalt nå. Ingen kan ha noe imot økt forutsigbarhet i oppstart og gjennomføring, eller effektive gode prosesser og kostnadsreduksjoner.

Når alle styre- og leder-rom har stilt krav om digital byggesøknad vil det skape en driv som hjelper myndighetenes omstilling helt til mål. En driv som vil støtte kommunenes forbedringsarbeid, og gi kraft til automatisert samkjøringer som gjør det mulig å matche plan- og prosjektinformasjon mot krav, vilkår og rammebetingelser. Så kan vi stå samlet om gode saksutfall og opplyste prosesser.

Det er på tide å bruke 10 min i neste styre- eller ledermøte. Still krav til at alle byggesøknader blir digitale nå. Alt er tilrettelagt for en smertefri overgang fra dages ByggSøk og skjemaer. Så tar vi et langt steg i retning av fullstendige, automatiserte og effektive søknader og prosesser. Drømmen om automatisert plan- og byggesaksbehandling vil fort kommet så nær som klokt er.

... og ByggSøk stenger 1. oktober!