DiBK vil ha dialog om nye FoU-prosjekt

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) planlegger å utlyse et eller to FoU-prosjekter om ombruk og inviterer derfor til dialogmøte hvor hensikten er å få innspill til hvordan konkurransen(e) skal utarbeides.

For å få til en sirkulær økonomi i byggenæringen må vi bruke materialer om igjen istedenfor at det blir avfall – vi må få mer ombruk og gjenvinning av byggematerialene.

Flere barrierer gjør ombruk utfordrende, blant annet dokumentasjonskravene til byggevarer. Alle byggevarer må dokumenteres før de brukes i et bygg. Dette kravet er beskrevet både i byggteknisk forskrift (TEK17) og i byggevareforskriften.

Så hvordan skal vi få til mer ombruk av byggevarer fra eksisterende bygg i Norge som også tilfredsstiller dokumentasjonskravene som regelverket stiller?

For å få mer kunnskap om dette og om hvilke materialer som er teknisk, kvalitativt og miljømessig fornuftig å ombruke og hvilke som er samfunnsøkonomisk å ombruke, planlegger vi å utlyse et eller to FoU-prosjekt(er) om tema, opplyser DiBK i en pressemelding.

På dialogmøtet ønsker vi innspill til hvordan et eller to FoU-prosjekt(er) kan utformes.

Program

Dialogmøtet arrangeres torsdag 14. mars kl 12.30-15.00 i Mariboes gate 13 i Oslo.

• Registering og kaffe

• Velkommen og mål for dagen

• Ombruk - hva er det og hvorfor ønsker vi å stimulere til mer ombruk? v/DiBK

• Presentasjon av rapporten "Utredning av barrierer og muligheter for ombruk av byggematerialer og tekniske installasjoner i bygg" v/NHP-nettverket

• Mulig case som kan brukes i FoU-prosjektene - Lilleakerbyen v/Mustad Eiendom

• Innspill og diskusjon

• Praktisk informasjon om konkurransen(e)