Jernbanetunnelen mellom Sandvika og Sundvollen blir 23 kilometer lang. Illustrasjon: NAA AS.

Jernbanetunnelen mellom Sandvika og Sundvollen blir 23 kilometer lang. Illustrasjon: NAA AS.

Dette sier Nye Veier om TBM-mulighetene på Ringeriksbanen

Nye Veier har hatt kontakt med både norske og utenlandske entreprenører om kontraktstrategien for Ringeriksporteføljen (FRE16). Nå kartlegger de hva som er «state of the art»-teknologi innenfor både drill and blast og TBM.