Norske vindusprodusenter vil ha bedre støtteordninger for klimatiltak som kan redusere energibruken i bygg, samtidig som det skaper aktivitet i usikre tider. Illustrasjonsfoto: Nordvestvinduet

Norske vindusprodusenter vil ha bedre støtteordninger for klimatiltak som kan redusere energibruken i bygg, samtidig som det skaper aktivitet i usikre tider. Illustrasjonsfoto: Nordvestvinduet

Dette sier norske vindusprodusenter om 2023-markedet

De norske vindusprodusentene Gilje Tre, Nordvestvinduet og Magnorvinduet har litt ulike forventninger til markedet i 2023, men det er stor enighet om at det må bevilges mer penger til støtteordninger for energieffektiviseringstiltak.