Dette er måten å gjøre det på

Det vil bli endringer i hvordan byggenæringen skal jobbe i årene fremover. Det settes nye krav til oss utenfra, det internasjonale markedet kommer nærmere, konkurransen tiltar, urbaniseringen vil øke på og ikke minst vil grønne krav føre til endringer. Det gjør at vi må tenke nytt og fremtidsrettet.

I dette perspektivet synes Bygdin-konseptet å være en riktig vei å gå for aktører fra hele verdikjeden. Bygdin står for bygg- og anleggsnæringens industrialiseringsarena. Gjennom Bygdin-nettverket skal man involvere aktører fra hele verdikjeden til felles samarbeid og nytenking gjennom etablering av forsknings- og innovasjonsprosjekter i både bygg og anlegg. Med de store endringene som kommer innen næringen vil det være nødvending å etablere nettopp tverrfaglige samarbeidsgrupper og konstellasjoner som kan komme frem til nye spennende konsepter og samtidig videreutvikle allerede etablerte løsninger innenfor næringen. Det er Norges Forskningsråd ved BIA-programmet som har gitt SINTEF Byggforsk tilslag på søknaden om å opprette Bygdin, og de har allerede fått en rekke sentrale virksomheter fra næringen med i nettverket og flere vil komme til etter hvert.

Det er konseptet industrialiserte byggeprosesser som står sentralt i dette arbeidet, men dette favner også bredt. Det betyr at de blant annet vil komme inn på temaer som automatisering, prefabrikasjon og 3D-printing. Dette er aspekter som vil kunne endre måten byggenæringen arbeider på, og da er det viktig at også norske virksomheter klarer å rigge seg for denne fremtiden. Det vil bli vanskelig for de fleste å klare et slikt løft på egenhånd, men i kunnskapsrike nettverk som dette vil det være mulig å skape helt nye konsepter og måter å arbeide på. Lykkes man i å få frem noe nytt ligger selvsagt veien åpen for å ta i bruk nye arbeidsmetoder, og dette kan helt sikkert også kunne eksporteres utenlands. Med den stadig sterkere internasjonaliseringen er det jo ikke slik at bare verden kommer til oss, men norske virksomheter og konstellasjoner har også gode muligheter utenfor landets grenser. Her har vi i Norge tradisjonelt vært altfor dårlige. Det finnes mange meget gode konsepter og mye kunnskap i norske virksomheter, men man er ikke tøffe nok til å ta steget utenfor Norge. Med gode felles prosesser over tid er det fullt mulig å utvikle nye virksomheter, for eksempel innen industrialisering og prefabrikasjon som kan bli globale konsepter.

Det er selvsagt viktig at slike nettverk som Bygdin utvikler gode konkrete løsninger som faktisk kan tas i bruk av næringen, og som ikke blir arbeid som etter hvert blir gjemt bort og glemt. Ved at man får inn et såpass bredt spekter av aktører vil man kunne sikre at så ikke skjer, og vi ser med spenning frem til hva som konkret vil komme ut av dette nettverksarbeidet om noe tid.