Prosjektleder Safra Lello i Sweco (fra venstre), fagekspert Andreas Bratlie i Norconsult, fagekspert Krzysztof Wojslaw i Sweco og fagekspert Eirik Bjørnstad i Multiconsult er finalistene i konkurransen om å bli årets unge rådgiver.

Dette er finalistene til tittelen Årets Unge Rådgiver

Fire rådgivere i begynnelsen av 30-årene kniver om tittelen Årets Unge Rådgiver for 2020.

Det skriver Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i en pressemelding onsdag.

Prosjektleder Safra Lello i Sweco, smartteknologi-ekspert Eirik Bjørnstad i Multiconsult, samt ekspertene innenfor bruteknologi og parametrisk design Krzysztof Wojslaw i Sweco og Andreas Bratlie i Norconsult er finalistene i konkurransen om å bli årets unge rådgiver.

Vinneren offentliggjøres på RIFs Høstwebinar 5. november.

Siden 2002 har RIF delt ut prisen til en ung rådgiver som utmerker seg med fremragende arbeid innenfor sitt arbeidsområde, med vekt på verdien arbeidet har for å øke anerkjennelsen av rådgivernæringens betydning for samfunnet.

I 2020 er det gjort en justering av kriteriene fra tidligere år. Justeringen skal gjøre det lettere å sammenligne nominasjonene som kommer i de to kategoriene prosjekteringsleder og fagekspert, skriver RIF.

– Med justeringen av kriteriene for kategorien prosjekteringsleder- og byggeleder har vi fått rekordmange nominasjoner både innenfor denne kategorien, men også totalt. Årets Unge Rådgiver 2020 vitner om dyktige talenter over hele landet og med god spredning i alder, kjønn og kompetanse. Juryen mener at det er et imponerende høyt nivå, og at nominasjonene jevnt over er godt gjennomarbeidet, sier fungerende administrerende direktør Ari Soilammi i RIF.

Det er medlemsbedriftene til RIF som selv nominerer kandidatene, og årets jury har bestått av Ari Soilammi i RIF, Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg, Janicke Garmann i RIFs hovedstyre, Arve Brekkhus i Byggeindustrien, Kristoffer Prestvold i URIF, samt Trond Cornelius Brekke i RIF.

Prosjektleder Safra Lello i Sweco Norge

Prosjektleder Safra Lello i Sweco Norge er 34 år gammel. Foto: Sweco

Safra Lello er opprinnelig fra Sri Lanka, og i 2006 ble hun, som eneste kvinne, tildelt et stipend som gjorde det mulig for henne å ta en bachelorgrad ved Hong Kong University. Bachelorgraden omhandlet bygg-og miljøfag, og hun ble tildelt den internasjonale prisen for «Beste Bacheloroppgave» av «The American Society of Civil Engineers, Hong Kong»for sin bacheloroppgave. Hun fortsatte sine studier ved Hong Kong University of Science and Technology, hvor hun fullførte en mastergrad i bedriftsledelse. Safra ble headhuntet til Sweco Norge AS i mars 2019 og jobber som gruppeleder for Prosjektadministrasjonsgruppen i Steinkjer, hvor hun har personal-og resultatansvar for ni medarbeidere. Før hun kom til Sweco, jobbet Lello som prosjektleder for Implenia Norge.

I Sweco har Lello kurset samtlige medarbeidere i prosjekteierstyring og prosjekteringsledelse. I disse dager leder hun arbeidet med å etablere et eget ICE-rom på Steinkjerkontoret.

Fagekspert Eirik Bjørnstad i Multiconsult

Fagekspert Eirik Bjørnstad i Multiconsult er 34 år gammel. Foto: Multiconsult

Flere Multiconsult-kunder hevder, ifølge juryens begrunnelse, at Eirik Bjørnstad er Norges fremste smartbyggrådgiver

Bjørnstad er smartbygg-, automasjonsingeniør- og ITB-rådgiver. Han har teknisk bakgrunn som elektriker og er utdannet elektroingeniør med spesialisering innen automasjon, og har i tillegg en mastergrad i ledelse. Bachelorprosjektet omhandlet energieffektiv byggautomasjon og bruken av NS3935 - Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner. Masteravhandlingen fikk prisen «School of Management Head of School Prize: Best Graduating Student in a Master's Degree in the School of Management for 2012» ved Curtin University i Perth, Australia.

I Multiconsult har Bjørnstad blant annet vært leder for kompetansenettverket for elektroteknikk med over 200 medlemmer. Han har også vært miljøpådriver og ansvarlig for utviklingen av Multiconsult sin bærekraftsveileder «Grønt i oppdrag» for elektrofaget.

Fagekspert Krzysztof Wojslaw i Sweco Norge

Fagekspert Krzysztof Wojslaw i Sweco Norge er 30 år gammel. Foto: Sweco

Krzysztof Wojslaw begynte i Sweco i 2016, og kom da fra Spenncon, hvor han jobbet som prosjekteringsleder. I Sweco jobber han som fagekspert på parametrisk design og VDC, og inngår i Swecos brugruppe.

Wojslaw har en mastergrad i konstruksjonsteknikk fra NTNU og et VDC-sertifikat fra Stanford.

I oktober vant prosjektet «Randselva bru» prisen for «Årets beste BIM-prosjekt» under Tekla Global BIM Awards. I dette prosjektet har Wojslaw bidratt med utvikling og implementering av nye teknologier, i tillegg til at han har hatt koordineringsansvaret for teamet som jobbet med parametrisk design.

Han bidrar også i nasjonale og internasjonale fora for å videreutvikle verktøyene, og gjør sin kunnskap tilgjengelig for andre gjennom interne kurs, eksterne foredrag og som aktiv formidler i sosiale medier.

Fagekspert Andreas Bratlie i Norconsult

Fagekspert Andreas Bratlie i Norconsult er 34 år gammel. Foto: Norconsult

Andreas Bratlie har siden han startet i Norconsult 2017 jobbet med overgangen fra tegninger til heldigitale leveranser for bruer og andre samferdsels-konstruksjoner, og har bygget opp et miljø som, ifølge juryen, leverer høy kvalitet gjennom innovative heldigitale tegningsløse prosjekter.

Bratlie kommer fra NTNU, hvor han tok en mastergrad i konstruksjonsteknikk. I Norconsult skal han ha utvist en unik innsikt i både faglige problemstillinger innen bruprosjektering og kunnskap om BIM, og kombinert dette med en leken kreativitet for samferdselskonstruksjoner. Bratlie er leder for Norconsults satsing på visuell programmering, og har på eget initiativ startet en dialog med Vegdirektoratet for å endre premissene i regelverket for heldigitale leveranser slik at bransjen som helhet kan løfte seg.