VKE-styret, foran fra venstre: Kjetil Thuv, Harald Skulstad, Knut Skogstad, Tore Holthe og Steinar Holm. Bak fra venstre: Tor Brekke, Nils Bjarne Drægni og Jens-Petter Burud. Foto: Helge Eek

Dette er det nye VKE-styret

Tre nye personer ble valgt inn i bransjeorganisasjonen VKEs styre under årsmøtet 15. mai.

De ferske styremedlemmene er Jens Petter Burud fra Caverion AS og Henning Friis fra Luftkvalitet AS, samt Kjetil Thuv fra GK AS som er varamedlem.

Mange arbeidsoppgaver fremover

- Vi er meget glade for å få så kompetente og flinke folk inn i styret, sier styreleder Harald Skulstad fra Kulde og Elektro AS i Ålesund i en pressemelding.

- Styret har mange arbeidsoppgaver å ta fatt på fremover og vi gleder oss til å sette i gang med arbeidet og bli kjent med de nye styremedlemmene, avslutter Skulstad.

VKE (Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi) organiserer bedrifter som arbeider med ventilasjons-, kulde- og varmepumpeanlegg. Gjennom landsforeningen Norsk Teknologi er VKE tilknyttet NHO.

VKE styrets sammensetning etter valget:

Harald Skulstad, Kulde & Elektro AS, Ålesund (styreformann)

Steinar Holm, GK Norge AS (nestleder)

Tor Brekke, Utstyr & Kjøleservice, Bergen (styremedlem)

Knut Skogstad, Flexit AS, Ørje (styremedlem)

Henning Friis, Luftkvalitet AS (styremedlem)

Jens-Petter Burud, Caverion AS, Trondheim (styremedlem)

Tore Holthe, TroxAuranor AS, Brandbu (styremedlem)

Nils Bjarne Drægni, Sogn Kjøleservice AS, Sogndal (varamedlem)

Kjetil Thuv, GK Norge AS, Oslo (varamedlem)