Fra flommen i Skjåk i oktober 2018. Foto: NVE

Fra flommen i Skjåk i oktober 2018. Foto: NVE

Det trengs langt mer flompenger

Det har i store deler av fjellheimen i år vært mer snø enn vanlig, og smeltingen pågår for fullt. Mange frykter derfor store flomødeleggelser flere steder. Denne flomfrykten, enten det er vår eller høst, er det mange som lever med hvert år, men selv om det er et enormt behov for å sikre bygg og annen viktig infrastruktur, overføres det relativt små summer til dette formålet hvert år.