Det gode nyboligsalget fortsetter

I de siste to månedene har det blitt solgt 2.376 nye boliger i Norge viser rapporten ECON Nye boliger.

Dette er 12 prosent færre enn i forrige tomånedersperiode, men hele 91 prosent flere enn samme periode i fjor. Salget utgjorde 17 prosent av boligene som var til salgs, mot 18 prosent sist og 10 prosent for ett år siden.

Salget på Østlandet holdt seg fortsatt høyt. Det ble her solgt 1.171 nye boliger i perioden desember til februar. Dette er 15 prosent færre enn forrige tomånedersperiode, men hele 130 prosent flere enn samme periode i fjor.

Det har vært store regionale forskjeller i salget. Salgstakten var høyest i Nord-Norge med 22 prosent. Østlandet hadde 19 prosent, mens Midt-Norge og Vestlandet hadde henholdsvis 16 og 15 prosent. Sørlandet er i bunn med en salgstakt på bare 10 prosent.

Statistikken omfatter 33.925 boliger fordelt på 1.466 prosjekter. I februar var 11.774 av disse boligene usolgte. Beholdningen av usolgte boliger har falt med drøyt 650 siden desember. Salget av boliger har således vært høyere enn antallet lagt ut for salg.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris på alle boligene i statistikken er 44.700 kroner. Høyest ligger Oslo med 62.800 kroner. Dernest kommer Stavanger med 55.900 kroner. I Tromsø, Bergen og Trondheim var prisene om lag 50.000 kroner. I typiske distriktsfylker er prisnivået rundt 35.000 kroner per kvadratmeter