Det er mange veier til en grønnere anleggsnæring

Selv om den norske anleggssektoren ligger langt fremme, er både bygging og drift av landets infrastruktur en vesentlig bidragsyter til vårt totale klimautslipp og naturinngrep. I debatten om hvilke tiltak som er avgjørende for å redusere dette, er det viktig at man tenker bredt og ikke låser seg inn på noen få spor.