Det ble Bryggen for Bybanen

Etableringen av Bybanen i Bergen var et omstridt tema for en god del år tilbake - men banen viste seg raskt å bli en suksess etter åpning av første trasé. Dette har likevel ikke hindret bergenserne fra å kranglet høylytt de siste par årene - for det er ikke noen enkel sak når banen foreslås å gå over ikoniske Bryggen.

Men onsdag kveld ble det altså satt et endelig politisk punktum i det som har vært en dragkamp av de sjeldne. Den nye traseen til Åsane skal gå over Bryggen og ikke i tunnel. Med stemmene fra Arbeiderpartiet, Venstre, KrF og SV, gikk som ventet flertallet inn for å legge banen over Bryggen. Men flere av Arbeiderpartiets medlemmer var tydelig uenig med partilinjen, og sa åpent at de måtte stemme mot sin egen vilje. Arbeiderpartiet måtte i byrådsforhandlingene i høst vrake sin støtte til tunnel for å komme til enighet med Venstre og Krf, og da blir det altså bane i dagen over Bryggen.

Dermed er nå den videre ferden for Bybanen staket ut, og man kan etter hvert sette i gang med få på plass finansieringen og den videre planleggingen av utbyggingen. Dette vedtaket vil sette strenge krav til hvordan arbeidet skal utføres fra byggherren – for det er ikke tvil om at dette vil bli en prosess innbyggerne i Bergen vil følge tett. Motstanden mot å legge skinner over Bryggen er stor, og man har ikke råd til å gjøre store feiltrinn. Bryggen har en spesiell plass i hjertet til både bergenserne, men også resten av landets befolkning. Det er heller ikke få turister som har dette området på sine faste stoppesteder når de er på besøk i Vestlandets hovedstad.

På mange måter ville en tunnelutbygging vært en mer forutsigbar løsning, og man kunne vært trygg på å få en god løsning som ville fungert. Med en god prosess vil man helt sikkert også kunne få til en god løsning over Bryggen, men det er da ekstremt viktig at jobben gjennomføres på riktig måte. En tunnel er i utgangspunktet estimert å koste langt mer enn en løsning i dagen. Så får vi se hva dag-løsningen vil ende opp med til slutt. Det kan her komme overraskelser man ikke tidligere har regnet med. Det vil heller ikke sjokkere om trasé-diskusjonen blusser opp igjen på et senere tidspunkt.