Konsernsjef Gorm Frimannslund, prosjektdirektør for Follobanen Per David Borenstein og konserndirektør for utbygging, Stine Undrum, i Bane NOR orienterte om status for arbeidet med å avdekke og rette opp feil på Follobanen samt gi en oppsummering av rapporten til Norconsult. Foto: Rodrigo Freitas / NTB
Konsernsjef Gorm Frimannslund, prosjektdirektør for Follobanen Per David Borenstein og konserndirektør for utbygging, Stine Undrum, i Bane NOR orienterte om status for arbeidet med å avdekke og rette opp feil på Follobanen samt gi en oppsummering av rapporten til Norconsult. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Derfor informerte ikke Follobane-prosjektet konsernledelsen om konsulentrapport

Torsdag forklarte prosjektdirektør Per David Borenstein i Follobane-prosjektet hvorfor de ikke informerte konsernledelsen i Bane Nor om en konsulentrapport som stilte spørsmål ved returstrømløsningen som var valgt på Follobanen. Nå går Bane Nor gjennom hele Blixtunnelen.