Foto: Derbigum

Derbigum leverer til Follobanen

Tak- og membranleverandøren Derbigum leverer 18.000 kvadratmeter membran til Nordens hittil lengste jernbanetunnel, Follobanen.

Follo Tak og Vedlikehold AS står for tekking og oppdragsgiver er Veidekke Entreprenør Anlegg for Bane NOR.

Det er bred deltagelse i prosjektet hvor over 2000 arbeidstakere deltar i tillegg til Bane NORs byggherreorganisasjon. Derbigum, som en av leverandørene, leverer membran som skal beskytte anleggskonstruksjonen mot naturelementene i området Klypen-Loenga.

Follo Tak og Vedlikehold AS står for utførelsen, og er nesten halvveis med jobben på dette partiet av Follobanen. Så langt har alt gått etter planen og Veidekke Entreprenør Region Anlegg er fornøyde.

- Vi startet i september 2018 og antar å være ferdige i mai-juni 2019. Det har vært et ryddig prosjekt med god fremdrift i hele vinter. Derbigum’s Easy-Max maskin brukte vi for å legge Derbigum GC 5mm på storruller som er svært effektiv og ikke minst lønnsomt, sier Roger Sæther i Follo Tak og Vedlikehold.

Follo Tak og Vedlikehold estimerer at de totalt kommer til å legge nærmere 18.000 kvadratmeter med GC 5 mm og SP 4 mm. De legger Derbigum GC på dekkene. På kulvertveggene legges det Derbigum SP 4 mm. I tillegg er nærmere 600 stolper tekket inn.

- Derbigum GC er den mest robuste membranen vi har og den er godkjent av Statens Vegvesen. Dette er en ideell løsning til anleggskonstruksjoner. Ikke bare fordi den imøtekommer krav til store påkjenninger i anleggskonstruksjonene, men det er også et holdbart og bærekraftig materiale, sier Bengt Løkke, administrerende direktør i Derbigum Norge & Sverige.