Denne sjekker inn på stadig flere hoteller

Skadedyrfirmaer rapporterer at stadig flere veggedyr inntar norske hoteller og boliger.

Veggedyr

Kilde: FHI

Forsker Bjørn Arne Rukke ved avdeling for skadedyr hos Folkehelseinstituttet (FHI) sier det har vært en fire- til femdobling av bekjempelser av veggedyr siden de startet med registreringene i 2007.

- Man mener de to hovedårsakene til økningen er at vi reiser mer og at veggedyrene har utviklet motstandsdyktighet mot kjemiske bekjempelsesmidler, sier han til Dinside.

I 2014 og -15 har skadedyrfirmaene også rapportert hvor de har bekjempet veggedyr. I alt 35 prosent av bekjempelsene har vært på overnattingssteder, blant annet hoteller, moteller og herberger. Øvrige oppdrag har vært i alt fra private hjem til ulike institusjoner.

- Det er klart at overvekta er der folk er innom og sover over, altså der man er i ro en stund, sier Rukke.

Han sier at sjansen for at det kommer veggedyr, avhenger av hvor mange som er innom stedet per tidsenhet. 

Statistikkene viser også at det er en økning i antallet bekjempelser av veggedyr i månedene etter sommerferien enn resten av året.

I samarbeide med NHO Reiseliv, har Folkehelseinstituttet utviklet en veileder med informasjon og råd for overnattingsbedrifter. Den kan du lese her.

Den beskriver hva bedriftene kan gjøre for å raskt oppdage veggedyr, og hvordan de skal håndtere det. Ifølge veilederen skal også resepsjonspersonalet alltid ta gjesten på alvor når de mistenker veggdyr, sjekke det nærmere og eventuelt iverksette tiltak som å tilkalle skadedyrfirma.

- Og da skal man få et nytt rom, man skal ikke ligge der om det er veggedyr til stede, sier Rukke til Dinside.

Han oppfordrer hotellgjester til å si ifra med en gang de for eksempel ser tegn som svarte, mørke flekker i sengeramma, som kan være ekskrementer fra veggedyr.

- Da skal du ikke pakke ut, men gå i resepsjonen og si du har mistanke om veggedyr – og si at «jeg vil ikke legge meg inn på det rommet», sier Rukke.