Den nye klima- og miljøministeren Sveinung Rotevatn (V) åpner Byggavfallskonferansen 2020. Foto: Stefan Offergaard

Den nye klima- og miljøministeren åpner Byggavfallskonferansen

Byggavfallskonferansen vil samle rundt 250 deltakere i Oslo i neste uke. Den nyutnevnte klima- og miljøministeren Sveinung Rotevatn (V) står for åpningen.

Sekretariats- og møteleder for Byggavfallskonferansen og daglig leder i Nomiko, Sverre Valde. Foto: Line Schibstad.

Byggavfallskonferansen arrangeres 4.- og 5. februar i Oslo kongressenter for 12. år på rad. Årets hovedtema er avfallsforebygging og materialgjenvinning.

– At den ferske klima- og miljøministeren melder sin ankomst i en hektisk innkjøringsperiode, viser hvor vesentlig håndtering av byggavfall har blitt, sier sekretariats- og møteleder Sverre Valde i en melding.

Bygge- og anleggsvirksomhet er den desidert største kilden til avfall og det oppstår rundt tre millioner tonn slikt avfall hvert år.

– Det er vesentlig mer enn avfallsmengdene fra private husholdninger som har andreplassen med rundt 2,4 millioner tonn avfall per år, sier Valde.

I tillegg til Sveinung Rotevatn, har Byggavfallskonferansen 2020 over 20 foredragsholdere på programmet.

De skal blant annet fortelle om ombruk, avfallsfraksjoner som kan materialgjenvinnes, digitalisering og aktualiteter om miljøgifter og asbest i bygg og anlegg.

Konferansen arrangeres av Miljødirektoratet, BNL, MEF, Nelfo, NFFA, Norsk Industri, RENAS og RIF. Nomiko er sekretariat.