Lotheveien 2-20. Ill. ARTEC AS
Lotheveien 2-20. Ill. ARTEC AS

De skal rehabilitere og bygger om studentboliger i Bergen

AF-selskapet LAB Entreprenør AS har inngått avtale med Studentsamskipnaden på Vestlandet om rehabilitering og ombygging av Lotheveien 2-20 i Bergen. Avtalen forutsetter styrets godkjenning.

Lotheveien 2-20 består av tre frittliggende murgårder på Løvstakksiden i Bergen og er i dag vernet. Byggene ble tegnet av arkitekt Daniel Muri og oppført i årene 1920-1923 som kommunale boliger. Hvert enkelt av de tre byggene består av en kjelleretasje, to hovedetasjer og en loftsetasje.

– Prosjektet omfatter rehabilitering og ombygning av eksisterende leilighetsbygg med 50 leiligheter til studentboliger med 170 hybelenheter, heter det i en pressemelding.

– Vi er svært takknemlig for å bli valgt til å gjennomføre et spennende prosjekt på Løvstakksiden i Bergen for Studentsamskipnaden på Vestlandet. Dette er med på å videreutvikle vår kompetanse med å verne og revitalisere bygningene i byen vår. Å bevare fremfor å rive og bygge nytt er det største bidraget for å redusere utslipp i vår bransje, sier administrerende direktør Gard Kvalheim i LAB i meldingen.

Kontrakten er en totalentreprise og har en verdi på cirka150 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.

Arbeidene på plassen starter i første kvartal 2024 med planlagt ferdigstillelse i andre kvartal 2025.