De skal dele ut Innvoasjonsprisen for universell utforming

Noen av landets aller fremste designere og arkitekter er håndplukket til juryen som skal dele ut Innovasjonsprisen for universell utforming 2015.

– For meg handler universell utforming mest av alt om likeverd og like muligheter. Universelt utformede løsninger bidrar til økt inkludering i både arbeidsliv og samfunnsliv. God universell utforming er dessuten bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomt, og vi har ikke råd til å la være å videreutvikle dette feltet. Det er nettopp derfor denne prisen er så viktig, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne til Designogarkitektur.no.

Fristen er ifølge nettstedet for å sende inn bidrag til Innovasjonsprisen for universell utforming er 31. oktober.

Arkitekt Knut Hovland skal lede en jury bestående av åtte av landets fremste designere og arkitekter med kunnskap om universell utforming; Dave Vikøren, Kari Bergo, Per Finne, Nina Tøgard, Wilhelm Joys Andersen, Jan Walter Parr og Rachel Troye.