Jens Lauersens plass, Blindtarmen og Bybrua i Kragerø. Ordføreren har tatt til orde for å skattlegge hytteeiere mer. Foto: Geir Olsen / NTB
Jens Lauersens plass, Blindtarmen og Bybrua i Kragerø. Ordføreren har tatt til orde for å skattlegge hytteeiere mer. Foto: Geir Olsen / NTB

De rødgrønne partiene vil ha høyere eiendomsskatt for hytteeiere og utleiebaroner

De rødgrønne partiene på Stortinget vil utrede muligheten for å ta høyere eiendomsskatt for hytter og sekundærboliger.

– Hyttekommuner har mange ekstrautgifter til hytteeiere med helseutgifter og tilrettelegging av vei, vann og kloakk, pluss stort press på kommunene i sesongmånedene. Næringslivet har selvfølgelig store inntekter av hytteeiere, men kommunen får ikke kompensert alle sine utgifter, sier Tobias Drevland Lund (R) til Kommunal Rapport.

Lunds parti Rødt var det partiet som foreslo å utrede den differensierte eiendomsskatten. Også ordføreren i hans hjemkommune, Charlotte Terkelsen (R) i Kragerø, har tatt til orde for å skattlegge hytteeierne høyere.

– Saken har vært et hjertebarn for Terkelsen og meg lenge. Det vil bety mye for hyttekommunene om de kan ta litt høyere eiendomsskatt fra hytteeiere, som ofte er bemidlede og fint kan klare en slik ekstraskatt, sier han.

Partiene som går inn for dette, er Ap, Sp, SV og Rødt.

Landskap i bygda Hegge i Øystre Slidre, en populær hyttekommune i Innlandet. De rødgrønne partiene på Stortinget ønsker å utrede muligheten for å ta høyere eiendomsskatt for hytter og sekundærboliger. Foto: Berit Roald / NTB

Landskap i bygda Hegge i Øystre Slidre, en populær hyttekommune i Innlandet. De rødgrønne partiene på Stortinget ønsker å utrede muligheten for å ta høyere eiendomsskatt for hytter og sekundærboliger. Foto: Berit Roald / NTB