Flytårnet stasjon. Ill. Mestres Wåge Arkitekter/Mestres Wåge Arquitects SLP/Imago-Atelier de Arquitectura og José Gigante

Flytårnet stasjon. Ill. Mestres Wåge Arkitekter/Mestres Wåge Arquitects SLP/Imago-Atelier de Arquitectura og José Gigante

De er innstilt til å bygge Fornebuporten og Flytårnet på Fornebubanen

Fornebubanen har innstilt HENT AS til oppføring av stasjonene Fornebuporten og Flytårnet.

Kontrakten har en estimert verdi på 1,67 milliarder kroner og er den første rene stasjonskontrakten på Fornebubanen.

– Oppdraget innebærer å bygge to stasjoner langs traseen på Fornebu, noe som inkluderer betong- og plattformarbeid og adkomstbygg, tekniske installasjoner som rulletrapper, heiser og tekniske rom. Noe utomhusarbeider og grøntanlegg er også inkludert i kontrakten, skriver Oslo kommune i en pressemelding.

– Denne stasjonskontrakten markerer at vi er over i en ny fase i prosjektet. Tunnelen på Fornebu er ferdig sprengt, og nå begynner bygging av konstruksjonen og innredningen av stasjonene. Dette er to av totalt seks stasjoner. Nå vil snart alle tre stasjonene på Fornebu være under bygging. Tilgjengeligheten for de reisende vil bli god, sier prosjektleder Svein Erik Bakke i Fornebubanen i meldingen.

Etter denne innstillingen følger en karensperiode som løper til 2. juli 2024. Fornebubanen tar sikte på å signere kontrakten rett etter dette. Byggearbeidene er planlagt å starte i september 2024 og stasjonene skal være ferdige i 2027.

Prosjektleder Svein Erik Bakke i Fornebubanen. Foto: Nicolas Tourrenc
Prosjektleder Svein Erik Bakke i Fornebubanen. Foto: Nicolas Tourrenc