Dansk verktøy-oppkjøp i Sverige

Den dansk baserte diamantverktøyleverandøren Unimerco Group AS har overtatt den svenske produsenten Pegoma i Jönköping som endrer navn til Um Pegoma AB.

Unimerco er fra før en betydelig internasjonal produsent av sponfraskillende diamantverktøy til blant annet treindustrien, mens oppkjøpte Pegoma har spesialisert seg på produksjon og gjenoppsliping av diamantverktøy til treindustrien med spesielt fokus på parkett-produsenter. Det svenske selskapets kompetanse på boringsverktøy til gulv er særlig interessant for Unimercos øvrige virksomheter blant annet i Storbritannia og USA. I forbindelse med overtagelsen etablerer Um Pegoma og Unimerco i regi av Unimerco AS Norge et diamantsliperi i Kristiansandsområdet til betjening av selskapets norske kunder. Etter oppkjøpet sysselsetter Unimerco Group 575 medarbeidere i Danmark, Storbritannia, USA, Tyskland, Norge og Sverige. Selskapet som er medarbeider-eid, vil få en omsetning i størrelsesorden vel 500 millioner kroner.