Oslo Atrium i Bjørvika skal oppgraderes for én milliard kroner. Eierne understreker at dette ikke er noe de "må", men noe de gjør for å utnytte bygget bedre og tiltrekke seg de beste leietakerne. Illustrasjon: Niels Torp+ Arkitekter AS
Oslo Atrium i Bjørvika skal oppgraderes for én milliard kroner. Eierne understreker at dette ikke er noe de "må", men noe de gjør for å utnytte bygget bedre og tiltrekke seg de beste leietakerne. Illustrasjon: Niels Torp+ Arkitekter AS

Dagens kontorleietakere krever flere tilpasninger

Den siste investorundersøkelsen til DnB Næringsmegling viser at gårdeiere anslår å bruke langt mer på tilpasninger av kontorlokaler i dag enn i 2021. Leietakerne forventer mer når det gjelder miljø og energiklasse, men mange er fortsatt lite villige til å betale ekstra for det.