Arkivfoto: Svanhild Blakstad

COWI vant rammeavtale om overvannshåndtering i Oslo

COWI har vunnet en rammeavtale med Plan- og bygningsetaten i Oslo om overvannshåndtering i hovedstaden.

Arbeidet vil blant annet involvere en ny veileder for overvannshåndtering for Oslo kommune. Rammeavtalen er fireårig og arbeidet igangsettes i høst.

Som én av fire selskaper er COWI tildelt rammeavtale for Plan- og bygningsetaten innen overvannshåndtering og relaterte temaer. COWI scoret best blant tilbyderne, blant annet på oppdragsforståelse.

– Det er en bekreftelse på at vi holder et godt nivå innen en tematikk vi som selskap er engasjerte i, nemlig klimatilpassing. Overvannshåndtering er i høyeste grad klimatilpassing, og arbeidene i denne rammeavtalen vil bli viktige verktøy for at Oslo skal bli en klimasikker by. Vi ser frem til de interessante oppgavene denne avtalen omfavner, sier Svein Ole Åstebøl, prosjektleder i COWI i en pressemelding.

Arbeidet vil berøre en rekke ulike temaer: Fremtidige krav til overvannshåndtering i Oslo, hvordan man skal løse overvannsutfordringer i eksisterende bebyggelse og hvordan man skal inkludere overvann i blant annet områdereguleringer.