Biokarbonfabrikken i Follum skal etter planen produsere cirka 10.000 tonn biokarbon årlig. Foto: DanBihn.com
Biokarbonfabrikken i Follum skal etter planen produsere cirka 10.000 tonn biokarbon årlig. Foto: DanBihn.com

COWI valgt som rådgiver på biokarbonfabrikk

I Follum skal det bygges en fabrikk som skal produsere biokarbon ved bruk av trevirke fra rivning og treavfall. COWI skal detaljprosjektere de tekniske løsningene.

Det er selskapet VOW Green Metals som skal stå for produksjonen, og metoden vil bidra til at metallurgisk industri kan kutte utslipp ved å erstatte fossilt kull med kull produsert fra biomasse, ifølge en pressemelding.

COWI bistår blant annet med prosessdesign og mekanisk design, 3D modellering, elektro og automasjon, rør- og strukturdesign, og innkjøp og prosjektstøttefunksjoner som planlegging. COWI detaljprosjekterer de tekniske løsningene på anlegget og er også rådgiver for design av bygningen.

Alert Holtman, prosjektsjef COWI. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim
Alert Holtman, prosjektsjef COWI. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim

Fabrikken er planlagt bygget i 2023 og vil i første omgang kunne produsere rundt 10.000 tonn biokarbon årlig. Det tilsvarer cirka 1 prosent av alt kull som blir brukt i metallurgisk industri i Norge. VOW Green Metals har en ambisiøs vekstplan både nasjonalt og internasjonalt.

Ifølge meldingen utgjør Norges utslipp knyttet til metallurgisk industri cirka 3,6 millioner tonn CO₂ årlig. Fabrikken på Follum vil starte med å redusere 36.000 tonn av dette. Til sammenlikning slipper avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo ut cirka 400 000 tonn CO₂ årlig.

– Det er helt opplagt at når vi snakker om fremtidig bærekraftig omstilling i Norge, er dekarborisering av metallurgisk industri veldig viktig. Det finnes ulike teknologier for dette, men de fleste krever store investeringer. Ved å erstatte fossilt kull med biokarbon får man en direkte effekt uten at man trenger å bygge om smelteverkene, sier Alert Holtman, prosjektsjef i COWI.

Cecilie Jonassen, administerende direktør VOW Green Metals.
Cecilie Jonassen, administerende direktør VOW Green Metals.

Metallurgisk industri er ansvarlig for ciorka syv prosent av Norges totale CO₂-utslipp. Globalt utgjør andelen nesten ti prosent. Disse utslippene regnes som vanskelig å kvitte seg med da kull og koks er en nødvendig bestanddel i produksjonsprosessen.

– Fabrikken blir et bevispunkt på metallurgisk industris grønne omstilling. Vi vil starte produksjonen i Follum, men vi har sett oss ut flere steder i Norge og i Europa hvor vi kan utvide, sier administerende direktør Cecilie Jonassen i VOW Green Metals, i meldingen.