Illustrasjon: Elnett21

Cowi utvikler energiløsninger for Elnett21

Elnett21-prosjektet skal utvikle løsninger for morgendagens elektriske transport i Stavanger, og har fått med seg Cowi på laget.

Elnett 21 er et prosjekt som har som mål å legge til rette for utslippsfri og elektrisk transport. De vil rett og slett at Stavanger-regionen skal bli best på elektrisk transport i Europa. Det skal de gjøre ved å øke lokal energiproduksjon, teste løsninger for lagring og distribusjon av strøm, samt smart styring av energi som sikrer optimal bruk av eksisterende nett. Det Stavanger-baserte prosjektet har et budsjett på 110 millioner kroner, hvorav Enova bidrar med 40 millioner kroner. Avinor, Forus Næringspark, Lyse Elnett, Smartly og Stavanger-regioen er med på prosjektet, og nå har de hentet inn Cowi.

Cowi skriver i en pressemelding at de er involvert i to pilotprosjekter i Elnett21 hvor de blant annet bidrar med utviklingen av en batteribank på 500 KWh og solcellepark på cirka 3.000 kvadratmeter.

– En batteribank vil være en viktig del i en mikrogridløsning hvor vi ser på hvordan vi kan lagre energi fra egen produksjon for deretter fordele strøm mellom forskjellige lokasjoner etter behov. Hvis Stavangerregionen Havn for eksempel trenger mye energi på natten, kan Avinor avse noe av sin kapasitet noen timer hvor behovet deres er lavere, forklarer Svein Ove Svendsen, Vice President Energy i Cowi i meldingen.

Sammen med Lyse vil Cowi undersøke mulighetene for bruk av batterier for lagring av energi, samt oppretting av ladestasjoner til elektriske transportmidler. Elnett21-konsortiumet skal blant annet jobbe med optimalisering av energiforbruk ved å benytte mikronettløsninger, smarte styringssystemer og energidistribusjon.

– På oppdrag for Elnett21-partnerne skal vi finne de beste og mest bærekraftige løsningene. Det vil bli viktig å utvikle og demonstrere løsninger som øker fleksibiliteten i nettet og som tillater å se de ulike aktørenes behov og forutsetninger i en større sammenheng, sier Svendsen.