Langemyr i Kristiansand kommune. Foto: Espen Bierud, Levende Bilder

COWI utreder klimapositivt knutepunkt i Kristiansand

COWI skal vurdere Langemyr som nytt knutepunkt for transport med bærekraftige energiløsninger som CO₂-fangst, hydrogendistribusjon, elektrisk varmedistribusjon og nullutslipp tungtransport for Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune. Målet er nullutslipp.

I en pressemelding skriver rådgiveren at de nå gjør en utredning for å finne ut hvilke aktører i området som kan involveres og vurderer samarbeidsmuligheter og samlede behov. Blant de nevnte aktørene i prosjektet finner vi blant annet Agder Kollektivtrafikk, Kristiansand havn, Agder Energi, CargoNet, Returkraft, Posten, Schenker og Green Carrier.

– Om vi skal nå de ambisiøse målene som er satt både av kommunen og fylkeskommunen innen 2030, er reduksjon av utslipp i transportsektoren et klart satsingsområde. Vi har et stort kraftoverskudd i Agder og ved å bruke en fjerdedel av dette kan vi elektrifisere hele transportsektoren. Det handler om å finne de riktige løsningene for et transportknutepunkt, sier Trond S. Kristiansen, rådgiver i Agder fylkeskommune i meldingen.

Planleggingen for elektrifiseringen av transport er en del av prosjektet Electric Region Agder – en visjon om å skape verdens første helelektriske samfunn på 100 prosent ren energi innen 2030. COWI kartlegger nå partnernes behov og mulige energiløsninger for området.

– Vi skal anbefale noen veier videre og vi ser på energiløsninger og energibalansen. Vi identifiserer de viktigste prosessene for de ulike aktørene og ser på søknader, samarbeid, regulering og hva som må på plass for at Langemyr skal identifisere disse systemene. Målet blir å lage et økosystem for energi med mål om nullutslipp, sier prosjektleder Mariann Skei Fossum.