Smøla vindpark. Foto: Møre og Romsdal Fylkeskommune
Smøla vindpark. Foto: Møre og Romsdal Fylkeskommune

Cowi undersøker mulighetene for solkraft i vindkraftpark

På oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune skal rådgivningsselskapet Cowi og Institutt for energiteknikk (IFE) undersøke mulighetene for å bygge en solpark i vindparken på Smøla.

Cowi og IFE vil i utredningen også gjøre samfunns- og bedriftsøkonomiske vurderinger. Målet er ifølge en pressemelding å bidra til kompetanse om potensialet for produksjon av elektrisitet fra solenergi, og muligheten til å etablere solcelleparker i regionen.

Prosjektleder Nils Rusås Ruud i Cowi sier i en pressemelding at de skal undersøke ulike scenarioer for solparken der de ser på hvordan nettkapasiteten i området påvirker utbygging av solkraft i samspill med vindkraft.

– Det kan for eksempel være at vi ser et behov for batterier som en løsning for lagring av energien når det ikke er kapasitet i strømnettet. Det fine med å opprette en solpark hvor det allerede er en vindpark er at man ikke legger beslag på mer areal, og at de to energikildene kan utfylle hverandre, sier Ruud i meldingen.

Utredningen, som COWI allerede er i gang med, skal være ferdig i løpet av 2022 og svare på følgende:

  • Energipotensialet ved ulike utbyggingsomfang i vindparken.
  • Konsekvenser for kommuneøkonomi.
  • Hvor mange arbeidsplasser utbyggingen medfører i etablerings- og driftsfasen.
  • Hvilke miljøkonsekvenser utbygging og drift medfører.
  • Om det kan være aktuelt å lagre noe av elektrisiteten, for eksempel i form av hydrogen eller på batteri.

Det er fylkeskommunen som har engasjert COWI og IFE til å lage en utredning av mulighetene for en større solcellepark lokalisert i vindparken på Smøla. Møre og Romsdal bruker mer elektrisitet enn de produserer, og elektrisitetsproduksjon fra solenergi vil bidra til å styrke kraftsikkerheten.