Fuglevik Renseanlegg. Foto: MOVAR

COWI signerer renseanlegg-kontrakt i Østfold

COWI har fått i oppdrag å levere rådgivnings- og prosjekteringstjenester for prosess, bygg, maskin, og andre nødvendige fag for et prosessanlegg i forbindelse med ombyggingen av MOVARs Renseanlegg i Fuglevik i Østfold.

Anlegget skal dimensjoneres for å behandle avløpsvann fra cirka 84.000 personer i et interkommunalt samarbeid mellom Moss, Våler, Råde og Vestby (MOVAR). Prosjekteringstjenesten COWI skal levere inkluderer vannbehandling, slambehandling og eventuell gasshåndtering, skrier rådgiveren i en pressemelding.

Renseanlegget har vært i drift siden 1993 og skal utvides for å kunne håndtere en større mengde vann og for å kunne møte kravene fra Fylkesmannen om økt rensegrad. Kontrakten gjelder fra første fase til og med forprosjekt, med opsjon på detaljprosjekt og oppfølging i byggetiden. Anleggskostnadene har MOVAR foreløpig anslått til 235 millioner kroner.

– Vi gleder oss veldig til å sette i gang. MOVAR er en særdeles spennende oppdragsgiver med en klar strategi og høye ambisjoner. MOVAR har en tredelt bunnlinje hvor økonomi, bærekraft og samfunnsnytte inngår. Dette vil sette krav til oss som rådgivere og gi oss mulighet til å benytte den brede kompetansen COWI har, sier prosjekt- og markedssjef Jan-Vidar Markussen i COWI i en melding.

MOVAR og COWI vil ta sikte på å gjenbruke bygningsmasser med høye CO₂-avtrykk i prosjektet.