Akuttmottaket på Sykehuset Østfold Kalnes skal utvides.

COWI planlegger utvidelsen av akuttmottak på Sykehuset Østfold Kalnes

Akuttmottaket på Sykehuset Østfold Kalnes har nådd makskapasiteten på hvor mange pasienter de kan ta inn. Sykehuset Østfold og COWI er nå i gang med å planlegge utvidelsen sammen med søsterselskapet Arkitema.

– Vi er veldig glade for den fornyede tillitten fra Sykehuset Østfold og for at vi får gjennomføre dette prosjektet med arkitektene våre i Arkitema. Vi kjenner sykehuset godt fra tidligere oppdrag, og gleder oss til å videreutvikle det til god nytte for alle innbyggerne i regionen, sier Henning Johansen, prosjektleder i COWI i en pressemelding.

Akuttmottaket har  kapasitets- og arealmessige utfordringer, og prosjektet består av å planlegge en utvidelse av dagens akuttmottak som et tilbygg i tilknytning til behandlingsbygget.

Det skal bygges et tilbygg på 630 kvadratmeter på ett plan, men det skal også forberedes for en eventuell senere påbygging i høyden.

Utvider ambulanseinngang

Det nye akuttmottaket vil bestå av et stort venteområde med ekspedisjoner som er avlåst inn til behandlingsområdet

Ambulanseinngangen til akuttmottaket vil også få et utvidet inngangsparti.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Akuttmottaket på Sykehuset Østfold Kalnes ble ferdigstilt 2015 og dimensjonert for mottak av 39.000 pasienter. Mottaket hadde da en framskrivningshorisont frem til 2020.

I 2018 ble Vestby kommune en del av Sykehuset Østfold HF sitt opptaksområde, noe som innebar en utvidelse med cirka seks prosent i forhold til den opprinnelige dimensjoneringen.

Korona påvirker planene

COWI og Arkitema bisto Sykehuset Østfold med å utvikle skisseprosjekt i 2018 som nå skal utvikles fram til entrepriseforespørsel. Teamet er dermed allerede kjent med løsninger på sykehuset, i alt fra fundamenter til tekniske løsninger.

Covid-19 situasjonen gjør ifølge pressemeldingen at det må gjøres noen justeringer i forhold til tidligere planer. Behandlingsrommene får tilgang til oksygen, samt at det etableres et screening-rom med direkte adgang utenfra.

– Det å tilpasse et eksisterende bygg er komplekst i seg selv, og da vi i tillegg skal gjennomføre utbyggingen samtidig som sykehuset er i full drift kan dette by på noen tekniske utfordringer, forklarer Henning Johansen i COWI.