Illustrasjon: Arkitektgruppen Drammen

COWI planlegger CEEQUAL-sertifisert boligfelt

Fossen Utvikling AS og COWI har høye ambisjoner for bærekraft i det nye boligfeltet som skal romme rundt 400 nye boliger på Tanberghøgda i Hønefoss. Både boligene og infrastrukturen skal CEEQUAL-sertifiseres.

CEEQUAL (The Civil Engineering Quality Assessment & Awards Scheeme) er et internasjonalt miljøsertifiseringsverktøy i anleggsprosjekter basert på et poengsystem. Verktøyet vurderer prosjekter innen kategorier som motstandsdyktighet mot klimaendringer, menneske og samfunn, arealbruk og økologi, landskap og historisk miljø, forurensning, ressursbruk og transport.

– Vi kjører CEEQUAL i alle fasene: I planlegging, design og i konstruksjon. Kunden vår, Fossen Utvikling AS, er svært ambisiøse og arbeider effektivt. Vi starter nå med å sette ambisjonsnivået etter hvor mange poeng vi ønsker å oppnå i sertifiseringen, sier prosjektleder Lene Grimsrud i COWI i en pressemelding.

– Vi i Fossen Utvikling AS ønsker å utfordre oss selv og alle samarbeidspartnere til å finne grønne, bærekraftige og langsiktige løsninger for de som skal bo i denne nye bydelen i Hønefoss, legger Frederik W. Skarstein i Fossen Utvikling AS til.

Tanberghøgda er anslått å være det største boligfeltet på 50 år i regionen. Detaljreguleringsplanen ble vedtatt i kommunen i 2019 og boligene er planlagt utbygd i tre faser med henholdsvis 40, 320 og 40 boliger.

Prosjektet inkluderer en ny vei, barnehage, felles gårdsplass, lekeareal, kjørevei, fortau, friområder, grøntområder og turdrag.

– Vi planlegger blant annet bruk av miljøvennlig asfalt, og det vil være mange muligheter her til å prioritere kortreiste og klimavennlige materialer i planleggingen og byggingen av fellesområdene. Energiområdet er viktig for oss, og her har vi høye ambisjoner. Vi undersøker bruk av solenergi, og har fått klarsignal for en energikonseptvurdering hvor vi skal søke om støtte fra Enova. I tillegg har vi ambisjoner om en utslippsfri byggeplass. Vi vil føre klimagassregnskap og utføre såkalte livssyklusanalyser hvor vi ser på hvordan materialer og ressurser kan gjenbrukes, forteller Grimsrud i meldingen.