Oslo havn. Foto: Patriks dronetjenester

COWI og Oslo havn inngår rammeavtale

Oslo Havn har inngått en ny rammeavtale med COWI om ingeniørtjenester innen blant annet elektrifiseringsløsninger, VA, VVS, bygningsfysikk, geoteknikk og miljø.

– Oslo havn står foran store investeringer for å sikre Oslo og landsdelen en moderne og miljøvennlig havn. Havna jobber videre med å fullføre ambisjonen om Fjordbyen, og Sydhavna skal i årene som kommer videreutvikles til en effektiv godshavn. Vi ser frem til å ha med COWI på laget for å nå vår visjon om å utvikle Oslo havn som verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn, sier eiendomsdirektør i Oslo havn, Åsa Nes i en pressemelding.

Svein Ove Svendsen, Vice President Energy i COWI, ser frem til å bistå med den videre utviklingen av fremtidens havneområder.

– Vi i COWI er svært ydmyke over at Oslo Havn har valgt oss, og vi synes det er veldig spennende å få jobbe med en havn som er så fremtidsrettet og har satt seg så tydelige mål om å redusere utslipp. Vi ønsker å støtte opp om Oslo Havn sitt mål om å bli en av verdens første nullutslippshavner. Vi tror denne målsetningen er fullt oppnåelig, og da må man våge å tenke nytt og utfordre det etablerte, forteller Svendsen i meldingen.

Han trekker frem elektrifisering, ladeinfrastruktur, fornybar energi, energilagring og samhandling som sentrale løsninger for å realisere nullutslipp, og understreker at COWI har god kompetanse på dette området.

COWI har valgt å gå sammen med COWI Danmark og knytte til seg Hafslund E-CO som samarbeidspartnere for rammeavtalen.

– Oslo havn har behov for ingeniørkompetanse med stor faglig tyngde som kan gi råd på alle fagfelt i bygg- og anleggsprosjekter, sier prosjektleder Øyvind Sverre Pettersen i COWI.

COWI vil dessuten bidra med tjenester som tilstandsvurderinger og prosjektering av kaier og bygg.