Hilde Rau Heien-Sunde, prosjekt- og markedssjef i COWI, og Petter Jacob Fredriksen, prosjekteringsleder i COWI, skal sammen med Loopfront bidra til å gjøre ombruk enklere i byggeprosjekter. Foto: Cowi.
Hilde Rau Heien-Sunde, prosjekt- og markedssjef i COWI, og Petter Jacob Fredriksen, prosjekteringsleder i COWI, skal sammen med Loopfront bidra til å gjøre ombruk enklere i byggeprosjekter. Foto: Cowi.

COWI og Loopfront utvikler verktøy for ombruk av byggevarer

COWI og Loopfront har vunnet en innovasjonskonkurranse der de skal utvikle et mobilt verktøy for utarbeidelse av dokumentasjon på brukte byggevarer slik at disse er klar til å prosjekteres inn i nye prosjekter. I første omgang skal ombruksverktøyet testes av Trondheim kommune.

Det opplyser Cowi i en pressemelding.

Ombrukskonkurransen, også kalt StartOff, er en innovasjonskonkurranse som har som formål å koble offentlige virksomheter og startups for å løse spesifikke behov, skriver rådgiverselskapet.

– Konkurransen gir en unik mulighet for innovasjon og samarbeid mellom offentlige og private aktører. COWI og Loopfront leverte det beste løsningsforslaget som imøtekom behovene i konkurransen på en imponerende måte. Vi ser frem til å samarbeide med dem videre i en utviklingsfase og er sikre på at dette vil resultere i en innovativ og verdifull løsning for Trondheim kommune, sier Suzanne Øverlie, seniorrådgiver i Trondheim kommune.

Mobilt verktøy

COWI og Loopfront skal utvikle et mobilt verktøy for utarbeidelse av dokumentasjon på brukte byggevarer slik at disse er klar til å prosjekteres inn i nye prosjekter. I første omgang vil den testes hos Trondheim kommune før løsningen åpnes for alle brukere, skriver Cowi i meldingen.

Prosjekteringsleder i COWI, Petter Jacob Fredriksen, er svært fornøyd med det inngåtte samarbeidet med kommunen.

– Det var fantastisk kjekt å få en bekreftelse på arbeidet som var lagt ned i konkurransen og at vi har en god løsning med utfordringen på dokumentasjonsbehovet for brukte byggevarer. Vi er overbevist om at verktøyet vil hjelpe Trondheim kommune med mer og bedre ombruk i den kritiske tiden vi nå er inne i, sier Fredriksen.

Testing om 15 uker

COWI skal stå for den byggtekniske og faglige delen, mens Loopfront håndterer utvikling og programmering. I løpet av 15 uker vil et ferdig minimumsprodukt være klart til testing hos Trondheim kommune, står det i meldingen.

– Ombruk er et utrolig viktig bidrag for reduksjon i forbruk av ressurser, hver dag går det store volum med byggevarer på deponi som kunne vært ombrukt. Ombrukspotensialet i byggebransjen er enormt, kravene skjerpes, insentivene bedres og COWI og Loopfront er sammen i front av utviklingen, fortsetter Fredriksen.

Ifølge COWI vil rådgiverselskapet og Trondheim kommune også samarbeide om miljø- og ombrukskartlegging i en separat rammeavtale signert tidligere i år. Trondheim kommune har som ambisjon om å være den første norske byen som ombruker brukte byggematerialer i stor skala og inspirerer andre byer til å følge etter, skriver COWI.

Verdifullt for kommunen

Et evalueringspanel, bestående av representanter fra Trondheim kommune og StartOff vurderte løsningsforslagene basert på kvalitet, kommersielt potensial og gjennomføringsevne.

– Vi er begeistret for å samarbeide med COWI i denne innovative ombrukskonkurransen. Ved å forenkle dokumentasjonsprosesser for brukte byggevarer kan vi gi kundene våre mulighet til å oppnå kostnadsbesparelser, fremme bærekraftig praksis og akselerere prosjekter. Vi ser frem til å levere en verdifull løsning for Trondheim kommune og alle brukere, og vi er stolte over muligheten til å være en del av dette banebrytende samarbeidet, sier Håkon Groven, Chief Technology Officer i Loopfront.

– Traff best på behovet

StartOff-konseptet er administrert av DFØ i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og Leverandørutviklingsprogrammet.

Oppstart for utvikling av løsningen er nå i gang, og resultatet av prosjektet vil presenteres i første kvartal 2024, opplyser Cowi.

– COWI og Loopfront traff best på behovet til Trondheim kommune og har med det bevist sitt engasjement og ekspertise. Vi gratulerer dem med seieren og gleder oss til å følge prosessen videre i utviklingen av et minste brukbare produkt. StartOff er stolte av å fasilitere slike privat offentlige innovasjonssamarbeid, sier seniorrådgiver Fredrik Danker Monsen i StartOff.