Cop 28-forhandlere vurderer utkast om utfasing av fossilt brensel

Et utkast til slutterklæring etter FNs klimatoppmøte i Dubai viser at forhandlerne vurderer å be om en «ryddig og rettferdig» utfasing av fossilt brensel.

To andre muligheter står også i utkastet til tekst fra klimatoppmøtet Cop 28. I ett av alternativene nevnes ikke utfasing av fossilt brensel i det hele tatt.

Ett alternativ tar til orde for utfasing av «urenset» bruk av kullkraft i løpet av dette tiåret. Det innebærer at man fortsatt åpner for kullkraft som er renset for CO2 ved hjelp av teknologi som karbonfangst og -lagring.