Contiga og Abetong fusjonerer

HeidelbergCement Northern Europe og KB Gruppen signerte 13. mars avtale om sammenslåing av betongelementaktivitetene i Abetong og Contiga.

- Sammenslåingen vil få størst effekt i Sverige hvor begge selskaper har en ledende posisjon i sine segmenter av markedet. Selskapene vil utfylle hverandre på en veldig god måte både produkt- og markedsmessig samt geografisk. I Norge forventer vi at sammenslåingen vil gi Contiga et godt utgangspunkt for å utvide sitt produktspekter til en samlet bygg- og anleggsnæring samtidig som vi vil bli styrket på teknologisk kompetanse, sier styreleder Axel Baumann i Contiga til Byggeindustrien.

Den nye grupperingen vil være aktive i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Polen og Latvia. HeidelbergCement Northern Europe vil ha majoritet i den nye enheten.

Merkenavnene Abetong og Contiga vil bli videreført og sammenslåingen tar sikte på å forbedre konkurranseevnen og styrke den teknologiske utviklingen.

Den nye enheten hadde en proforma omsetning i 2014 på 3,3 milliarder SEK.

Transaksjonen er betinget av godkjennelse fra relevante konkurransemyndigheter.