Nye Åsane videregående skole. Illustrasjon: HLM / Bjerk & Bjørge

Constructa tildelt jobber for 1,1 milliarder kroner

Bergensentreprenøren Constructa Entreprenør skal bygge Nye Åsane videregående skole, Sandsli sykehjem og Vossabadet på Voss.

De tre kontraktene har en verdi på til sammen 1,1 milliarder kroner inklusiv merverdiavgift.

Alle prosjektene skal gjennomføres i totalentrepriser, kommer det frem i en melding fra entreprenøren.

Nye Åsane videregående skole

Hordaland Fylkeskommune skal bygge Nye Åsane videregående skole bestående av yrkesfag, samt kulturhus og folkebibliotek for bydelen og kulturfunksjon for Bergen kommune.

Skolen etableres sentralt i Åsane, ved Åsane Senter på tomten der dagens U Pihls skole ligger. Skolen omfatter ca 17.900 m2 BTA .

Evalueringskriteriene ble basert på evaluering av løsning, pris, samspills- og gjennomføringskompetanse.

Prosjekteringsarbeider starter opp i forprosjekt i desember 2016. Under forutsetning vedtatt utbygging i Fylkestinget i 2017, er byggestart planlagt april-2018 og ferdigstillelse 1 juni 2020.

Kontraktsummen på Nye Åsane videregående skole er på rundt 556 millioner kroner.

Sandsli sykehjem

Byggherre for Sandsli sykehjem er Bergen kommune. Prosjektet omfatter 120 sykehjemsplasser, 30 omsorgsboliger samt fellesarealer, garasjeanlegg mv.

Samlet areal er ca 17.750 m2 BTA. Nybygget skal føres opp etter passivhusstandard. Kontrakten tildeles etter avsluttet totalentreprisekonkurranse.

Byggestart er planlagt begynnelsen av 2017.

Ferdigstillelse begynnelsen av 2019.

Sandsli sykehjem har en kontraktsverdi på rundt 465 millioner kroner.

Vossabadet

Vossabadet er tildelt etter en totalentreprisekonkurranse med evalueringskriterier både på løsning , pris, samspills- og gjennomføringskompetanse.

Prosjektet omfatter et 25 meters svømmebasseng, stupebasseng og opplæringsbasseng.

Videre garderober, tribune, tekniske arealer , vrimle- og fellesarealer. Areal er ca 4.000 m2 BTA.

Byggingen har startet og ferdigstillelse planlegges høsten 2017.

Vossabadet på Voss har en kontraktssum på cirka 113 millioner.

Constructa Entreprenør AS er Bergens største lokaleide entreprenørselskap med cirka 160 ansatte og en omsetning i 2015 på ca 1 milliard.

Selskapets ordrereserve er ifølge pressemeldingen ca to milliarder der de tre nevnte oppdragene inngår.