Krohnstadparken med Buebygget i forgrunnen. Vinkelbygget i bakre del. Illustrasjon: BARA Eiendom AS

Constructa signerer totalentreprise til 300 millioner

Constructa Entreprenør AS skal bygge Buebygget for 300 millioner kroner i Bergen. 

Buebygget. Illustrasjon: OG Arkitekter AS

Totalentreprisen som er inngått med BARA Eiendom AS gjelder et nytt kontorbygg i Krohnstadparken i Bergen.

Prosjektet er på cirka 14.500 kvadratmeter BTA og det skal utføres etter BREAAM Excellent-klassifisering.

Bygget består av tre underetasjer med parkering, lager, garderober og tekniske rom.

Prosjektet utvikles og detaljprosjekteres i samspill og etter åpen bok-prinsippet.

Rammetillatelse er innvilget og detaljprosjektering starter januar 2019. Ferdigstillelse planlagt er planlagt i desember 2021.

Buebygget blir det femte byggetrinnet i Krohnstadparken som Constructa oppfører for BARA Eiendom AS.

Constrcuta bygger i dag også Vinkelbygget i samme område. Arealet på dette bygget er på rundt 13.000 kvadratmeter , kontraktsverdien ligger på rundt 250 millioner eks moms. Ferdigstillelse i dette prosjektet er oktober 2019.

Constructa Entreprenør AS er Bergens største lokaleide entreprenørselskap med ca 170 ansatte og en omsetning i 2018 på cirka 800 millioner. Selskapets ordrereserve er på cirka to milliarder der ovennevnte oppdrag er del av denne.

Illustrasjon Krohnstadparken med Vinkelbygget. Illustrasjon: BARA Eiendom AS