I 2020 starter Constructa Entreprenør utvidelse av Askøy videregående skole. Ill. HLM arkitektur

Constructa Entreprenør skal utvide Askøy vgs

Det er Hordaland fylkeskommune har tildelt Constructa oppdraget, etter at selskapet vant en pris- og designkonkurranse med samspill.  

Prosjektet er i designfasen utviklet i samarbeid med HLM arkitektur, Multiconsult og Smedsvig landskapsarkitekter.

Prosjektet har et samlet areal på cirka 18.300 kvadratmeter BTA og en entreprisekostnad på cirka 530 millioner kroner medregnet merverdiavgift.

Tilbudsteamet skal ifølge daglig leder Johannes Gullbrå i Constructa Entreprenør utvikle den nye skolen med tilhørende utendørsanlegg i en samspillsfase frem til et omforent forprosjekt. Samspillskontrakten innebærer at både oppdragsgiver, entreprenør, prosjekterende og arkitekter kommer tett på hverandre i prosjektet.

Byggestart er planlagt til juni 2020 og med en ferdigstillelse og åpning nybygget i august 2022. Rehabilitering av eksisterende skole starter i august 2022 og skal ferdigstilles i mai 2023.

Constructa Entreprenør er Bergens største lokalt eide entreprenørselskap med cirka 170 ansatte og en omsetning i 2018 på cirka 830 millioner kroner. Selskapets ordrereserve er på cirka to milliarder kroner, medregnet dette oppdraget.