Anleggsarbeidet er i gang ved Florø lufthavn. Foto: Håvard Dale CHC Helicopter.

Consto i gang med byggingen av helikopterbase i Florø

De nye helikopterbasene på Ørland, Sola, Rygge og Banak flystasjoner er allerede oppført og tatt i bruk. Nå er Forsvarsbygg og entreprenøren Consto i full gang med oppføringen av nye og moderne bygg for Redningshelikoptertjenesten i Florø.

– Vi inngikk kontrakt med Consto AS før jul. Kontrakten har en verdi på cirka 160 millioner kroner. Vi rehabiliterer dagens tilstedevakt og bygger i tillegg et moderne tilbygg. Redningshelikoptertjenesten gjør en viktig jobb for oss alle, døgnet rundt, året rundt og de fortjener funksjonelle og gode bygg. Basen skal stå klart til bruk i vår/sommer 2022 før de nye helikoptrene kommer, uttaler totalprosjektleder Svein Solli i Forsvarsbygg, i en pressemelding.

Daglig leder Lars Osland i Consto, takker for tilliten fra Forsvarsbygg

– Det er interessant prosjekt for Consto og viktig samfunnsoppdrag som vi er glad for å kunne bidra til. Vi opplever Forsvarsbygg som veldig kompetent og profesjonell byggherre som vi synes det er inspirerende å jobbe for, sier han.

I Florø oppføres en helt ny verksteddokk, samtidig som dagens bygg rehabiliteres. Den nye basen skal også inneholde kontorer, administrasjon og tilstedevakt. Basen skal ha plass til to helikoptre. Byggearbeidet skal gjennomføres mens det er full operativ drift.

– Dette vil stille krav til god planlegging, logistikk og sikkerhet. Det er også Forsvarsbygg som skal drifte basen når den er ferdig, sier Svein Solli.

– Dette blir et sted for beredskap, operativ kraft, trening og hvile for personellet og et bygg godt tilrettelagt for effektivt vedlikehold av helikoptrene, tilføyer han.

De nye basene på Ørland, Sola, Rygge og Banak flystasjoner er allerede oppført og tatt i bruk. På Sola er det i tillegg også bygd et ledelsesbygg for 330 Skvadronen, samt at det er tilrettelagt bygg- og anlegg for trening og sertifisering av Luftforsvarets personell på nye helikoptrene. På Sola er det nye helikopteret på plass, og tatt i bruk, melder Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg planlegger, bygger og drifter basene for Redningshelikoptertjenestens nye helikoptre, på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet. Prosjektet kalles NAWSARH, en forkortelse for Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopter.

– Vi er stolte og glade for at vi har det viktige samfunnsoppdraget med å få dette på plass, sier Svein Solli i Forsvarsbygg.

Slik skal den nye NAWSARH-basen i Florø se ut. Illustrasjon: Longva Arkitekter.