Fra venstre: Lars Lille-Mæhlum, Byggeleder Hias, Morten Karlsen, daglig leder Consto Anlegg Øst, Morten Finborud, adm. dir. Hias og Målfrid Storfjell, prosjektleder Hias.

Consto Anlegg Øst med to nye oppdrag for 170 millioner

Consto Anlegg Øst har skaffet seg to nye oppdrag på totalt 170 millioner, det ene på Hamar og det andre på Kløfta. Begge har oppstart i første kvartal neste år.

Consto skal bygge vannbehandlingsanlegg for Hedemarken Interkommunale vann og avløpsselskap IKS (Hias IKS).

Consto Anlegg Øst er tildelt hovedentreprisen med bygging av vannbehandlingsanlegg for Hedemarken Interkommunale vann og avløpsselskap IKS (Hias IKS), en kontraktssum på 144 millioner ekskl. mva.

Byggestart er 30. januar 2019, byggetiden er 21 måneder.
Daglig leder i Consto Anlegg Øst, Morten Karlsen, gleder seg til å ta fatt på oppgaven.

– Dette er vårt andre oppdrag i Hedmark, og vi tar fatt på oppdraget med stor entusiasme. Prosjektstørrelse, kompleksitet og geografi gjør at denne jobben passer perfekt for vår portefølje, uttaler Karlsen i en pressemelding.

Oppdraget gjelder grunn og bygningsmessige arbeider for et nytt vannbehandlingsanlegg, og omfatter tre bygg med tilhørende anlegg; råvannpumpestasjon med grunnflate på cirka 145 m2, vannbehandlingsanlegg med grunnflate på cirka 2.300 m2 og pumpestasjon med grunnflate på ca. 90 m2.

Øker sikkerheten

I tillegg har Hias tildelt Enwa PMI AS kontrakt for maskin- og prosessutstyr og ØPD AS skal levere sjøledninger tilknyttet det nye anlegget.

– Etter seks år med planlegging er det godt å komme i gang, sier prosjektleder Målfrid Storfjell i Hias. 

Hovedbegrunnelsen for å bygge nytt vannbehandlingsanlegg er å øke sikkerheten med hensyn til hygienisk vannkvalitet.

– Vi skal bygge et vannbehandlingsanlegg med utvidet rensing, slik at Hias får en vannforsyning som tilfredsstiller Drikkevannsforskriftens krav til hygienisk sikkerhet, sier Storfjell.

Forskriften krever tilstrekkelige barrierer, som hindrer at vannet inneholder sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter.

– Blant annet klimaendringer påvirker råvannskvaliteten i Mjøsa. Det nye anlegget dimensjoneres for å ta høyde for større fremtidige variasjoner i råvannskvaliteten. Det nye anlegget skal sikre hedmarkingene godt, nok og sikkert vann i fremtiden, og er planlagt satt i drift i løpet av 2021, opplyser Storfjell. 

Consto fikk også kontrakt på Romerike

Consto Anlegg Øst har også signert en kontrakt med Nedre Romerike vannverk (NRV).

NRV og Ullensaker kommune skal bygge reservevannledning mellom Frogner og Kløfta for å øke sikkerheten og kapasiteten i vannforsyningen. Reservevannledningen består av totalt av omtrent ni km landledning fordelt i flere entrepriser.

Oppdraget Consto Anlegg Øst har fått omfatter grøfting og legging av cirka tre km med vannledning.

Kontraktssummen er på 26 millioner ekskl. mva.