Det nye servicebygget på Kalbakken skal oppføres i massivtre og blir et møtepunkt for både fotballen og andre som oppholder seg i området. Illustrasjon: SAAHA arkitekter. Idretten og lokalmiljøet på Kalbakken skal få et nytt servicebygg i tilknytning
Det nye servicebygget på Kalbakken skal oppføres i massivtre og blir et møtepunkt for både fotballen og andre som oppholder seg i området. Illustrasjon: SAAHA arkitekter. Idretten og lokalmiljøet på Kalbakken skal få et nytt servicebygg i tilknytning

Bymiljøetaten i Oslo jakter totalentreprenør for nytt servicebygg på Kalbakken

Idretten og lokalmiljøet skal få et nytt servicebygg i tilknytning til Kalbakken treningsfelt. Bymiljøetaten lyser nå ut tilbudskonkurranse om prosjektet.

Servicebygget skal romme både garderober, lagerlokaler, møterom, offentlige toaletter og teknisk rom for varmesentral som skal betjene både servicebygget og undervarmen til en av anleggets kunstgressbaner.

Bygget skal oppføres i massivtre og vil bestå av to hoveddeler knyttet sammen med en romslig vestibyle. Hver av byggets hoveddeler har forskjellige funksjoner, ifølge en pressemelding fra Bymiljøetaten.

Kontrakten er en totalentreprise som omfatter både oppføring av servicebygget og opparbeiding av utomhusarealer. Prosjektet blir en del av Kalbakken treningsfelt og vil bidra til et løft av hele anlegget.

Bymiljøetaten er byggherre, Fotballklubben Grei blir hovedbruker, og vil inngå driftsavtale med Bymiljøetaten sin driftsavdeling.

– Dette er et etterlengtet prosjekt i nærområdet, og det er godt mottatt i bydelen. Arkitektonisk er det et flott bygg som passer godt inn i omgivelsene. Det vil utgjøre et naturlig møtepunkt både for både fotballen og andre som oppholder seg i området. Vi ser frem til oppstart av byggearbeidene, sier prosjektleder Martin Harehjeld i Bymiljøetaten, i meldingen.

Det er blitt bevilget midler til gjennomføringen av prosjektet i Oslo kommune sitt budsjett for 2023. Det er i tillegg bevilget midler fra Kulturetaten til kunstnerisk utsmykning.

Det nye servicebygget blir en del av Kalbakken trenigsfelt og skal romme både garderober, lagerlokaler, møterom, offentlige toaletter og teknisk rom for varmesentral som skal betjene både servicebygget og undervarmen til en av anleggets kunstgressbane

Tilbudsfrist er mandag 13. mars, og det avholdes tilbudsbefaring 28. februar klokka 12.