Bygningsenergi-direktivet innføres

Bygningsenergidirektivet skal innføres i Norge 4. januar. 2006. Frem til da pågår det et omfattende arbeid med å utforme både lovverket og den praktiske gjennomføringen av det.

NVE har laget egne internettsider som gir informasjon om innholdet i direktivet og implementeringsprosessen. Olje- og energidepartementet (OED) og Kommunal og regionaldepartementet (KRD) har sammen ansvaret for implementeringen av direktivet i Norge. OED har gitt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) oppdraget med å utarbeide forslag til nødvendige ordninger for energimerking av bygninger og inspeksjon av tekniske anlegg. Statens bygningstekniske etat (BE) har ansvaret for nødvendige endringer i Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK). Internettsidene www.bygningsenergidirektivet.no gir informasjon om innholdet i direktivet, implementeringsprosessen og relevante nyheter.