- Byggtorget har vist en imponerende vekst gjennom mange år, og har bevist at selskapet har et godt konsept. Mestergruppen ønsker å bidra til en fortsatt god utvikling for Byggtorget, sier konsernsjef Mikkel Sandvik i Mestergruppen.

Byggtorget blir en del av Mestergruppen

Mestergruppen og aksjonærene i Byggtorget AS gjennomførte tirsdag den tidligere annonserte transaksjonen som innlemmer Byggtorget i Mestergruppen. 

- Formålet med transaksjonen er å skape en mer slagkraftig kjede innen byggevarehandelen, til glede for Byggtorgets og Mestergruppens kunder, forhandlere og leverandører, sier konsernsjef Mikkel Sandvik i Mestergruppen.

Den nye sammenslutningen antas å bli den tredje største i byggevarehandelen i Norge, med til sammen over 150 byggevareutsalg over hele landet.

- Byggtorget har vist en imponerende vekst gjennom mange år, og har bevist at selskapet har et godt konsept. Mestergruppen ønsker å bidra til en fortsatt god utvikling for Byggtorget, der det vil bli lagt vekt på en videre styrking av kjeden med utgangspunkt i dagens varemerke, organisasjon og ledelse. Byggtorgets konsept utfyller på en svært god måte Mestergruppens tilbud i markedet, både når det gjelder geografisk utstrekning og fokus på ulike kundesegment. I et marked preget av sterk konkurranse er det åpenbare fordeler ved å stå sammen for å skape skalafordeler, så vel innenfor innkjøp som administrative prosesser, mener Sandvik.

Også Byggtorgets leder Per Ivar Harila er positiv til transaksjonen.

Per Ivar Harila

- Vi er veldig glade for endelig å være en del av Mestergruppen, noe vi har sett frem til siden aksjonærene vedtok dette i mars. Vi ser frem til å gå i gang med arbeidet med å ytterligere styrke vår posisjon. Med vår nye slagkraft vil vi bli en svært betydningsfull aktør og attraktiv samarbeidspartner i byggevaremarkedet, sier Harila.

Transaksjonen har blitt gjort opp hovedsakelig gjennom utstedelse av aksjer i Mestergruppen. Byggtorget-aksjonærene har som følge av transaksjonen blitt den nest største eieren av Mestergruppen, etter Ferd AS.