Byggmester til sak mot staten for urettmessig straffeforfølgelse

Ti år etter at han ble anmeldt av Oslo kommune og seks år etter frifinnelsen saksøker byggmester Harald Langemyhr staten for urettmessig straffeforfølgelse.

I tre dager i august skal Langemyhr møte staten i Oslo tingrett i et erstatningssøksmål hvor han krever erstatning for tapet han er påført som følge av urettmessig straffeforfølgelse, skriver Vestviken24.

– Det har vært tunge år, men jeg ber ikke om medlidenhet, bare rettferdighet, sier Langemyhr nå.

Han krever ikke oppreisningserstatning, men erstatning for tapt inntekt. Det er advokat John Christian Elden som skal være Langemyhrs prosessfullmektig. I stevningen går det fram at beløpet bør fastsettes etter rettens skjønn.

Fra å drive et stort suksessrikt byggefirma mistet Langemyhr 70 prosent av omsetningen etter at han i 2008 ble anmeldt for bedrageri av Oslo kommune. Han ble tiltalt, men senere frikjent for bedrageriposten som var knyttet til byggingen av Omsorgsbygg på Økern. Han ble derimot dømt for brudd på arbeidsmiljøloven. I en erstatningssak mot Oslo kommune ble han tilkjent 20 millioner kroner i 2013.

Selskapet fortsatte sin virksomhet, men med en årlig omsetning på om lag 30 millioner mot rundt 100 millioner kroner før anmeldelsen. Siden 2009 har selskapet stort sett gått med underskudd.